Szakmai gyakorlat

Üzemi / szakmai gyakorlat

Utolsó frissítés: 2023 szeptember 11.

Üzemi (BSc) és szakmai (MSc) gyakorlati beszámolók:

Tisztelt Érintett BSc/MSc-hallgatók! 

A 2023/2024. tanév őszi (I.) félévében az üzemi/szakmai gyakorlati szóbeli beszámoló kötelezettség kapcsán az érintett nappalis és levelezős BSc/MSc hallgatóknak szóbeli beszámolókat szervezünk.

Jelenleg a személyes jelenléttel történő szóbeli gyakorlati beszámolók megtartását tervezzük, azonban a gyakorlati beszámolók online formában, a MATE e-learning rendszerén és/vagy az MS Teams (vagy egyéb) platformon keresztül is lebonyolításra kerülhetnek a mindenkori aktuális helyzetnek megfelelően.

A beszámolók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos további információkért, kérjük, keressék az alábbi összesítő táblázatban megadott tanszéki gyakorlati kollégákat!

Ugyancsak, kérjük, hogy minden érintett hallgató vegye fel a kapcsolatot mielőbb a beszámolók szervezését végző tanszéki gyakorlati felelőssel/felelősökkel, akik elérhetőségei a MATE Telefonkönyv: https://telefonkonyv.uni-mate.hu/ oldalról kikereshetők.

Ehhez kapcsolódóan az írásos gyakorlati beszámoló és gyakorlati hely által hivatalos igazolásként kiadott "Igazolás és értékelés" c. dokumentum az érintett szaktanszéken történő leadási határideje legkésőbb a gyakorlati beszámoló napja. Kérjük, hogy ezen dokumentumokat eredetiben és elektronikus formában is juttassák el (PDF) a beszámolót szervező tanszék(ek) gyakorlati felelőse(i) részére (lehetőség szerint az e-learning rendszeren keresztüli feladatleadás formájában, ehhez azonban kérjék a tanszéki gyakorlati felelősök segítségét)!

További részletek az alábbi összefoglaló táblázatban olvashatóak. Kérjük, figyeljék a friss információkért ezt az oldalt a továbbiakban is!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a szóbeli gyakorlati beszámolókat szervező tanszéki felelős(ök) saját hatáskörben szervezik a gyakorlati beszámolókat, így a releváns információ(k) érdekében keressék bátran a tanszéki gyakorlati felelősöket!

A BSc szintű üzemi gyakorlati szóbeli beszámolók, valamint az MSc szintű szakmai szóbeli gyakorlati beszámolókra az írott beszámolók leadását követően fog sor kerülni. Erről bővebb tájékoztatót majd az alábbi linkről később letölthető táblázatban találhatnak majd. A táblázat ugyancsak tartalmazni fogja a beszámolók szervezésében aktívan részt vevő tanszéki kollégák nevét is. További részletekért keressék bizalommal a megadott, tanszéki gyakorlati oktatás szervezéséért felelős kollégákat, akik elérhetőségeit megtalálják a MATE telefonkönyvében (https://telefonkonyv.uni-mate.hu/).

A 2023/2024. tanév őszi félév szóbeli gyakorlati beszámolóinak (BSc, MSc) tájékoztató jellegű összesítő táblázata (kis türelmet, szerkesztés alatt !)

A letölthető dokumentumok és nyomtatványok között elérhető lista ugyancsak tartalmazza a beszámolók szervezésében aktívan részt vevő tanszéki gyakorlati felelősök felsorolását, valamint a MATE Élelmiszertudományi  és Technológiai Intézet szak- és szakirányfelelőseinek felsorolását is!

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a következőkre!

szóbeli (pót)beszámolón történő részvétel feltétele a Neptun rendszerben kiírt üzemi (BSc)/szakmai (MSc) gyakorlati kurzus az érintett hallgató általi felvétele, továbbá a formai és tartalmi előírásoknak megfelelő írott gyakorlati beszámoló (elektronikus formában is) az érintett tanszéken (tanszéki gyakorlati felelős részére) határidőre történő leadásaegyütt az „Igazolás és értékelés” c. dokumentum (nyomtatott verzióban és elektronikusan - lehetőleg a MATE e-learning rendszeren keresztüli feladatleadás formájában) leadásával !

szóbeli (pót)beszámolókra történő jelentkezés a Neptunban kiírt üzemi/szakmai gyakorlati kurzushoz tartozó szóbeli vizsgaidőpontra történő jelentkezéssel történik, amennyiben a hallgató határidőre, értékelhető formában és tartalommal hiánymentesen leadta a gyakorlati beszámolóját, valamint a gyakorlat teljesítését igazoló hivatalos Igazolás és értékelés” c. dokumentumot (ezek egyben az üzemi/szakmai gyakorlati kurzus aláírása megszerzésének feltételei is).

FONTOS INFORMÁCIÓK !!!

Egyben tájékoztatom a Hallgatókat, hogy a MATE által elfogadott és hatályos (2021. február 1-től, módosítva 2021. június 25.) Szervezeti és Működési Szabályzat, III. Hallgatói Követelményrendszer, III. 1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1.sz. melléklete, azaz a Szakmai Gyakorlati Szabályzat rendezi az üzemi (BSc) és szakmai (MSc) gyakorlatokkal kapcsolatos kérdéseket, köztük a korábbi munkatapasztalat üzemi (BSc), vagy szakmai (MSc) gyakorlatként történő beszámítását.

A fenti szabályzatban (III.1. TVSz és annak 1.sz. melléklete) megtalálható rendelkezések szerint a MATE-n a releváns munkatapasztalat üzemi/szakmai gyakorlatként történő beszámítását a Neptun Tanulmányi Rendszeren (Neptun TR) keresztül (eljárási díj megtérítésével) KELL ONLINE KÉRVÉNYEZNI. További részletek a letölthető anyagok között megtalálható tájékoztatóban és a MATE Oktatási Igazgatósága által készített aktuális tájékoztatóban (6a. melléklet és 6b melléklet) olvashatóak.

Egyben felhívom a figyelmet arra, hogy és amennyiben az üzemi/szakmai gyakorlati kötelezettségű Bsc/MSc-hallgató korábbi munkatapasztalatüzemi/szakmai gyakorlatként történő elfogadása ügyében online, azaz a NEPTUN TR rendszeren keresztül (eljárási díj megfizetésével) a szükséges hivatalos dokumentumokkal alátámasztott és beadott kérelem elfogadásra kerülakkor a hallgató még ebben az esetben SEM MENTESÜL az írásos gyakorlati beszámolója elkészítési és annak szóbeli bemutatási kötelezettsége alól! További részletekért forduljanak bizalommal a tanszéki gyakorlati felelősökhöz!

Dr. Zsom Tamás
egyetemi docens
GyOB-elnök

 


Letölthető MATE-ÉTTI és egyetemi gyakorlati nyomtatványok, szabályzatok:

1a: Üzemi (BSc) / Szakmai (MSc) együttműködési megállapodás és 1. sz. melléklet (Megnyitás után a "Nyomtatási elrendezésre váltva" tölthető ki!) (2023.08.25.)

1b: Üzemi (BSc) / Szakmai (MSc) együttműködési megállapodás 1. sz. melléklete (ÖNÁLLÓ 1. sz. MELLÉKLET) (2023.08.25.)

2a: Hallgatói gyakorlati munkaszerződés minta (2021.06.01.)

2b: Kétnyelvű (magyar+angol) hallgatói gyakorlati munkaszerződés minta (2021.12.02.)

3: Angol-magyar együttműködési megállapodás minta (2023.08.25.)

4: Szakfelelősi befogadó nyilatkozat új üzemi /szakmai gyakorlati hely elfogadásához

5: Üzemi (BSc) / szakmai (MSc) gyakorlat teljesítési követelmények (2023.08.25.)

6a: Tájékoztatás munkatapasztalat üzemi (BSc) vagy szakmai (MSc) gyakorlatként történő beszámításának rendjéről (online kérvényezés NEPTUN TR-en keresztül) (2023.08.25.).

6b: MATE Oktatási Igazgatóság által készített tájékoztató anyag az elektronikus kérvényezéssel kapcsolatban 2022/2023. tavaszi félév (2023.08.18.)

7: Üzemi (BSc) / szakmai (MSc) gyakorlati beszámoló titkosítása iránti kérelemminta 

8a: Igazolás és értékelés üzemi/szakmai gyakorlat teljesítéséről 

8b: Igazolás és értékelés üzemi/szakmai gyakorlat teljesítéséről (HUN-ENG internship certification-evaluation form)

9: BSc/MSc szakfelelősök, szakirányfelelősök, tanszéki gyakorlati felelősök listája a MATE-ÉTTI-n (2023.08.25.)

10: 14 hetes üzemi gyakorlati (BSc) tájékoztató az Élelmiszermérnök alapképzési szak (BSc) hallgatói részére (2023.03.08.)

11: MATE-ÉTTI üzemi/szakmai gyakorlati helyek (20230911-i állapot)

12. MATE TVsz 1.sz. melléklet  -Szakmai Gyakorlati Szabályzat (2021.02.01.)

13. MATE TVSz 4. sz. függelék – Kérvényezés és kérvénykezelés rendje tanulmányi ügyekben (2021.04.16.)

14. MATE Hallgatói Követelményrendszer – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat(2021.06.25.)

A fenti letölthető anyagok között szereplő és hivatkozott egyetemi szabályzatok mindenkori legfrissebb verziója elérhető a MATE szabályzatai között (Munkatársaknak bejelentkezés után, míg egyéb érdeklődőknek a www.uni-mate.hu oldalon belül az Egyetemünk/Közzétételi kötelezettség oldalon.

Az üzemi/szakmai gyakorlattal kapcsolatos további információ a MATE Egyetem honlapon a Hallgatói élet oldalon a Szakmai gyakorlat tájékoztató oldaláról (https://uni-mate.hu/szakmai-gyakorlat ) érhető el!