Lezárult projektek

VEKOP-2.3.3-15-2017-00022 (A magyar zöldség-és gyümölcstermesztés agroökológiai és biológiai erőforrásainak optimális kiaknázása technológiai, eredetvédelmi  és piacfejlesztési eszközökkel)
A magyar talaj- és klimatikus adottságok kiemelkedő minőségű termékek előállítását tennék lehetővé. A kedvező lehetőségek ellenére a magyar zöldség- és gyümölcstermesztési ágazat nem tudott lendületes fejlődést produkálni, csökken a kertészeti termékek kivitele, ugyanakkor az import számos esetben kiszorította a hazai termékeket (esetenként hamisan állítva a hazai eredetet).Mindezek ellenére kertészeti termékeink exportpiaci kereslete lényegesen nagyobb, mint amennyi értékesíthető árualappal rendelkezünk. Ezen csak a termelésünk és értékesítésünk technikai és technológiai fejlesztésével tudunk javítani, mely igényli egy kutató és tanácsadó hely kialakítását a Központi régióban.
A pályázatunk célja olyan kutatási infrastruktúra megteremtése, mely közvetlenül szolgája az egyes termékpályákon belüli párbeszédet, a fogyasztókkal történő kommunikáció hatékonyságának javítását, a hazai termékek iránti bizalom fokozását ezzel a bel-és külpiaci versenyképesség növelését. Ezek alapja az objektív módszerekkel értékelt kiváló minőségű árualap, melynek származása és eredete nyomon követhető, mely szermaradványoktól és idegen anyagoktól mentes valamint a kor legmodernebb tárolási és csomagolási módszereit alkalmazva kerül forgalomba az áruérték megőrzését és az élelmiszerbiztonságot szem előtt tartva.
További információk: postharvest.uni-mate.hu

2017-1.3.1-VKE-2017-00018 (Automatizált gyártási utasításos, egyedileg azonosított sütőipari okostermék termelésfejlesztése)
Ebben a projektben a Szent István Egyetem a konzorciumi partnerekkel közösen a piaci igényekhez alkalmazkodva, olyan gyártástechnológiai fejlesztést végez, amely munkának eredményeként felhasználó és fogyasztóbarát pékipari termék jön létre, mindezt az Ipar 4 stratégai szempontokhoz igazítva.
A gyártástechnológia fejlesztés azon problémákra kíván megoldást nyújtani, amelyekkel a félkész pékárut gyártó cégek rendszerint szembesülnek: a humánfaktorok, az alapanyagok minőségének változása, a gyártási környezet termékre gyakorolt klimatikus hatásai, mind- mind olyan tényezők, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a végfelhasználóhoz kerülő termékek készresütés utáni minőségét.
A felmerülő problémák kiküszöbölhetőek egy olyan gyártást nyomonkövető rendszerrel, ami a termék teljes életciklusa során információt szolgáltat a termékbe kerülő alapanyagok eredetéről, minőségéről, a termék gyártási körülményeiről, majd ezek alapján a termékre kerülő kód segítségével az ideális készresütési paraméterek (hőfok, idő, párásítási igény) egy „okos” eszközről automatikusan a sütőeszköz felé kommunikálhatók. A kódrendszer megkönnyíti továbbá a termék minőségbiztosítási, utólagos transzparencia és reklamációs nyomonkövetését is.
Automatizált gyártási utasításos, egyedileg azonosított sütőipari okostermék termelésfejlesztése

AGR_PIAC_13-1-2013-0119 (Biológiai modellvizsgálatokkal igazoltan pozitív élettani hatású, bioaktív anyagokkal dúsított mézalapú és édesipari termékcsalád kifejlesztése kiváló egészségi állapotba hozott méhekkel végzett célzott etetési kísérletekkel és új technológiákkal)
Az AGR_PIAC_13 program keretében 2014. január 1-től 2016. november 30-ig folyik kutatás „Biológiai modellvizsgálatokkal igazoltan pozitív élettani hatású, bioaktív anyagokkal dúsított mézalapú és édesipari termékcsalád kifejlesztése" témakörben. A projektvezető a Stühmer Kft., tagjai a Nagy és Fia Méhészeti Kft, az Eger Innovations Kft. és az Alkalmazott Kémia Tanszék. A tanszék új adalékanyagok (vitaminok, nyomelemek) stabilitását és homogenitását vizsgálja különböző édesipari mátrixokban illetve mikrokapszilákban, és a projektből való részesedése 53.326 eFt.

KTIA_AIK_12-1-2012-0024 (Nyomelemanalitika az optikai plazma emisszió spektroszkópia felhasználásával)
A KTIA_AIK_12-es pályázati rendszerben 2013.07.01-től 2016.05.31-i befejezéssel „Nyomelemanalitika az optikai plazma emissziós spektroszkópia felhasználásával” címen 86.210 eFt támogatással záródik a pályázat, melyből 36 MFt-ért beszereztünk egy plazmaspektrométer +szofwert és speciációs analitikai módszereket dolgoztunk ki élelmiszerek és környezeti minták nyomelemtartalmának meghatározására. A pályázatban csak az Alklamazott Kémia Tanszék vesz részt.

SEE/A/160/1.1/X (Technológiai transzfer és innovációs megoldások és beavatkozások a dél-kelet-európai régiók agrár-élelmiszer szektorában)
A TECH.FOOD projekt fő célja, hogy a dél-kelet európai régiók mezőgazdasági és élelmiszer szektorának K+F és innovációs kapacitását kiépítse, erősítse a kapcsolatokat a régió kutató testületei, intézményei és élelmiszeripari vállalatai között és így létrehozza az ún. "tudásháromszög"-et. A mezőgazdasági és élelmiszer szektor gyenge versenyképessége elsősorban abból adódik, hogy a kis- és középvállalkozások nehezen jutnak hozzá a kutatási eredményekhez és ezáltal nem tudják a bennük rejlő innovációs lehetőségeket kiaknázni.

TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0011 (Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés az élelmiszer-biztonsági és élelmiszerminősítő mesterképzésekhez kapcsolódóan)
A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari potenciál kihasználása, a minőségi és biztonságos termékek előállítása és forgalmazása, Magyarország nemzetközi kötelezettségeiből (pl. EU tagság), illetve exportorientált gazdasági tevékenységéből adódó érdeke kötelezi az élelmiszer előállítókat és hatóságokat a modern szemléletű élelmiszerbiztonság alkalmazására. Mindennek egyik fontos eleme a korszerű élelmiszervizsgálati és minősítési módszerek alkalmazása, módszerfejlesztési képesség kialakítása, módszerek érvényesítése.
Elérhető online tankönyv: Automatizált mikrobiológiai eljárások az élelmiszerek minőségének és biztonságának vizsgálatában

Pázmány Péter Program: Kutatás-fejlesztés az élelmiszerláncban
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghírdetett Pázmány Péter Program keretében a Budapesti Corvinus Egyetem három Karának (Élelmiszertudományi, Kertészettudományi és Gazdálkodástudományi) "Kutatás-fejlesztés az élelmiszerláncban" című pályázata 742 millió forintos támogatásban részesült 2006. október 1-től. A projekt futamideje három év, melynek keretében a Hivatal és konzorciumi partnerek által biztosított források segítségével olyan regionális központ alakul, melynek célja, hogy új termékeket, technológiákat, döntéstámogatási rendszereket és spin-off vállalkozásokat dolgozzon ki élelmiszeripari gyártók és forgalmazók számára.
A tudásközpont missziója, hogy hosszútávon olyan önálló létesítménnyé váljon, mely a magyarországi élelmiszeripari gyártók és forgalmazók számára nemzetközi klasztert hoz létre az élelmiszerkutatás fejlesztése és innovációja területén, az élelmiszer-feldolgozásra, -tartósításra, élelmiszer-biztonságra és élelmiszerminőségre helyezve a hangsúlyt. A cél, hogy a Tudásközpont hozzájáruljon a régió gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, az élelmiszergazdaság versenyképességének növeléséhez, a lakosság életminőségének javításához, továbbá az ipari és üzleti szférával kialakított kapcsolat, a vállalkozói kultúra és a hallgatók vállalkozói képességeinek fejlesztéséhez.