Táplálkozástudományi Tanszék

A Tanszék története

A Tanszék története az 1960-as évek közepéig nyúlik vissza: a volt Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum Kémiai Tanszékeként kezdtük el az alapozó kémia tárgyak oktatását élelmiszertechnológus üzemmérnök hallgatók számára. A hazai felsőoktatás ezidőtájt folyó átalakítása során az intézményt először Élelmiszeripari Főiskolává szervezték át, majd 1970 szeptemberétől a Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Szakához csatolták. A Kertészeti Egyetemen ekkor már egy nagy hagyományokkal rendelkező Kémiai Tanszék működött, ezért egységünk feladata az élelmiszerkémiai, élelmiszeranalitikai és táplálkozástudományi ismeretek oktatása lett. Ennek megfelelően elnevezésünk is először Élelmiszerkémiai Tanszéki Csoportra, majd a szak Tartósítóipari Karrá alakulása (1972) után Élelmiszerkémiai Tanszékre változott.
Mind az oktatás, mind a kutatás területén az élelmiszerkémia és –analitika diszciplinák mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a táplálkozástudomány. Új tárgyak indításával (Táplálkozástudományi ismeretek, Élelmiszertoxikológia, Betegségmegelőző és gyógytáplálás, Táplálkozási allergiák, Válogatott fejezetek a táplálkozástudományból) alapoztuk meg és szélesítettük e tudományterület oktatását. Tanszékünk neve is ezt tükrözve Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszékre változott.
2009-ben a Semmelweis Egyetem Dietetikai Karával közös MSc képzés kidolgozására került sor. A Táplálkozástudományi mesterképzési szak népszerűsége azóta is töretlen, elsősorban élelmiszermérnök, dietetikus, biológus, orvos végzettségű hallgatók jelentkeznek a képzésre. 
2020-ban a dinamikusan változó hallgatói és piaci igényeket felismerve a BSc élelmiszermérnök képzésben új specializációt indítottunk Táplálkozás Élelmiszertechnológia elnevezéssel. A specializáció két tudományterület összehangolásából született: táplálkozástudományi ismeretekre alapozva keressük a technológiai megoldásokat az egészséges, reformulált élelmiszerek előállítására, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés céljából. 
A 2021-ben bekövetkezett egyetemi átalakítás következtében a NAIK Biológiai Osztályának kollégáival bővült a tanszék létszáma. A kutatói hálózat csatlakozása nagyban elősegítette a táplálkozástudományi diszciplína megerősítését tanszékünkön mind az oktatás, mind a kutatás területén. Ezt az irányváltozást tükrözve tanszékünk neve is megváltozott: Táplálkozástudományi Tanszék néven folytatjuk tevékenységünket.

Oktatott tárgyak: 
 • Élelmiszerkémia I.
 • Élelmiszerkémia II.
 • Táplálkozástudomány
 • Táplálkozástudományi ismeretek
 • Válogatott fejezetek a táplálkozástudományból
 • Táplálkozási allergiák
 • Toxikológia
 • Élelmiszertoxikológia
 • Élelmiszerminőség és –biztonság hatása az élettani folyamatokra
 • Kolloid kémia és reológia
 • Fizikai kémia
 • Elválasztástechnika
 • Ételkészítés hatása a tápanyagokra
 • Food Chemistry I.
 • Food Chemistry II.
 • Food Toxicology
 • Nutrition Science 
 • Science of Nutrition
 • Selected topics of Nutritions 
 • Separation techniques
 • Physiological relationships in food safety and quality

Kutatási területek, témák
 • Fajtamézek összetételi és aroma-vizsgálatai, kapcsolatkeresés a méz összetétele és virág-eredet között
 • Hazai és külföldi fajtamézek, mézkülönlegességek aminosav-összetételének vizsgálata
 • Hazai és külföldi fajtamézek, mézkülönlegességek fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása (cukortartalom, nedvességtartalom, hamutartalom, savfok, pH, diasztáz-aktivitás, HMF-tartalom színtulajdonságok)
 • Mono- és poliflorális virágporcsomók makrotápanyag-tartalmának, antioxidáns kapacitásának, aroma-összetételének és érzékszervi tulajdonságainak vizsgálata, aromakerék kidolgozása
 • Monoflorális virágporcsomókkal dúsított kekszek táplálkozás-élettani és érzékszervi tulajdonságainak összehasonlító vizsálata, fogyasztói preferencia-vizsgálat
 • Különböző botanikai eredetű virágporcsomók műszeres megkülönböztethetőségének vizsgálata elektronikus nyelv, elektronikus orr és közeli infravörös spektroszkópia alkalmazásával
 • Élelmiszerek minősítése biológiailag aktív komponensek alapján (aminosavak, biogén aminok, aromaalkotók)
 • Élelmiszerek aromakomponenseinek vizsgálata GC-MS-O műszeregyüttessel
 • Gyümölcspálinkák és likőrök aromavizsgálatai, gyümölcs-eredet és aromavegyületek kapcsolata, eredet igazolás
 • Borok, gyümölcsborok, sörök, pezsgők kromatografálható vegyületeinek vizsgálata
 • Aszalt gyümölcsök aromaváltozásai
 • Gyümölcsök és fűszernövények tárolás közbeni változásainak elemzése
 • Termőhely és összetétel kapcsolata hazai szarvasgomba fajok esetében
 • Termesztett gombafajok illó vegyületeinek és aminosavösszetételének analízise
 • Fűszerek és élvezeti cikkek illó komponenseinek vizsgálata az élvezeti érték és technológia/eredet kapcsolatának felderítésére: tea, kávé, kakaó, fűszer szárítmányok, marcipán stb.
 • Fehérje alapú táplálékkiegészítők fejlesztése
 • Hüvelyes magvakra alapozott, fenntartható módon előállítható, értéknövelt és funkcionális élelmiszerek körének bővítése 
 • Hazai nemesítésű zöldségekre és gyümölcsökre alapozott funkcionális italok és snack termékek kifejlesztése, gyártástechnológiájuk kidolgozása biokémiai metabolomikai vizsgálatok alapján
 • Eredetvédett termékek versenyképességének javítása gyors, DNS alapú eredet-igazoló vizsgálati módszerek megalapozása révén 
 • Új élelmiszerfehérjék allergén kockázatbecslési stratégiájának javítása
 • Növényi eredetű élelmiszerek bioaktív és egyéb komponenseinek egészségjavító hatásának vizsgálata