Kutatási tevékenység

Kutatási infrastruktúra

Utolsó frissítés: 2021 november 18.

A következő eszközök és szolgáltatások érhetőek el az Élelmiszertudományi és -technológiai Intézetben. Az kutatási eszközpark 2014-ben sikerrel pályázott a Stratégiai Kutatási Infrastruktúra minősítésre.

Nagy hidrosztatikus nyomású élelmiszertartósító félüzemi berendezés

 • Elérhetősége: MATE Állatitermék és Élelmiszertartósítási Technológia Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 43-45.
 • Kapcsolattartója: Dr. Friedrich László, Friedrich.Laszlo.Ferenc@uni-mate.hu +36-1-305-7303

A nagy hidrosztatikus nyomású technológia (HHP) olyan tartósítási mód, ahol az élelmiszereket 100 és 1.000 MPa közötti hidrosztatikus nyomásnak teszik ki. A hagyományos hőkezeléssel szemben a módszer előnye, hogy megfelelő tartósító hatást biztosít a mikroba pusztítás és enzim inaktiválás révén anélkül, hogy a nagy hőmérséklet kedvezőtlen hatása érvényesülne. Az ezzel a módszerrel kezelt termékek íze, színe, tápanyagai kevésbé károsodnak, friss jellegük jobban megőrizhető. A kezeléssel új techno-funkciós tulajdonságok is kialakíthatóak. A holland Resato International B.V által gyártott FPU-100-2000 típusú berendezés max. 1.000 MPa (10.000 bar) nyomás előállítására alkalmas. Egy ciklus során egyszerre 2 L térfogatú termék kezelhető. Változtatható a nyomás nagysága, a tartás időtartama és a nyomásemelés sebessége. A készülék hőmérséklete (-20) – (+120) °C tartományban tetszőlegesen beállítható, így lehetővé válik a nyomás-hőmérséklet kombinált hatásának vizsgálata.

Szabályozott légterű hűtőtárolók

 • Elérhetősége: MATE Élelmiszertudományi és Technológia Intézet , 1118 Budapest, Ménesi út 43-45.
 • Kapcsolattartója: Dr. Hitka Géza, Hitka.Geza@uni-mate.hu +36-1-305-7062

A szabályozott légterű hűtve tárolás a gyümölcsök és zöldségek tárolásának egy speciális módja, melynél a terméket körülvevő légtér gázalkotóinak aránya (CO2 és O2) különbözik a normál légtérben történő tároláshoz képest. Megvalósításához légtömören zárható helyiségekre és a CO2 és O2 koncentráció folyamatos monitorozására és szabályozására van szükség. A zöldségek és gyümölcsök anyagcsere folyamatai és légzése okán valamint a tároló tér szerkezeti hibáiból eredő tömítetlenség miatt a gázalkotók aránya folyamatosan változik a zárt térben. Emiatt nélkülözhetetlen a gázalkotók arányának rendszeres mérése és visszaszabályozása a beállított értékhez, melyhez többnyire tiszta levegőt, nitrogén gázt és a CO2 valamilyen elnyeletését szokták alkalmazni.

Sörtechnológiai kutatási eszközpark

 • Elérhetősége: MATE Biomérnök és Erjedésipari Technológia Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 45.
 • Kapcsolattartója: Dr. Ngyen Duc Quang, Nguyen.Duc.Quang@uni-mate.hu +36-1-305-7040

A félüzemi sörfőzde 50 l sör előállítására alkalmas komplex gyártósor. Elemei: malátaőrlő, cefréző berendezések, cefreszűrőkád, komlóforraló és forró seprő leválasztó, hőcserélő, erjesztő- és ászokoló egységek, egyedi hőmérsékletszabályozókkal. A sörgyártás összes lehetséges technológiájának modellezését lehetővé teszik. A cefrézési, cefreszűrési, komlóforralási technológiák optimálhatóak, egyedi eljárások és profilok alakíthatóak ki a termékfejlesztés valamennyi fázisának modellezése, megvalósítása céljából. Csíráztatás modellezése, malátakészítés. A PC vezérelt rendszer egységei: áztató-csíráztató és aszaló berendezés. 8 kg gabona feldolgozására alkalmas. Az áztató-csíráztató egységben a nedvességtartalom, a hőmérséklet, a levegőztetés mértéke, a forgatások száma és gyakorisága és a szén-dioxid tartalom szabályozható és programozható. Az aszaló berendezés: nedvességtartalom csökkentése és végső érték beállítása, előre meghatározható hőmérsékletprofillal. Az áztatási-csíráztatási és aszalási folyamat dokumentált, reprodukálható.

Érzékszervi minősítő laboratórium és eszközpark

 • Elérhetősége: MATE Árukezelés, Kereskedelem, Ellátási Lánc és Érzékszervi Minősítési Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. | MATE Élelmiszeripari Méréstechnika és Automatizálás Tanszék 1118 Budapest, Somlói út 14-16.
 • Kapcsolattartója: Dr. Sipos László, Sipos.Laszlo@uni-mate.hu +36-1-305-7351 | Dr. Baranyai László, Baranyai.Laszlo@uni-mate.hu +36-1-305-7205

A Laboratórium a hazai felsőoktatás legnagyobb ilyen létesítménye. Az ISO szabványok mentén kialakított és működtetett laborban az adatgyűjtést és feldolgozást PC-k végzik célszoftver segítségével. Érzékszervi bírálók képzése, fogyasztói kedveltség vizsgálatok, termékek leíró vizsgálata, fókuszcsoportos vizsgálatok, conjoint analízis, preferencia térképezés, statisztika módszertanok, aromalexikonok. Az Alpha ASTREE Elektronikus nyelv a komplex, folyékony keverékmintákban oldott komponensek globális ízérzékelését teszi lehetővé, az íz kialakításért felelős komponensek detektálása révén. A Headwall Photonics Hyperspektrális látórendszer egyesíti a digitális képalkotás, képfeldolgozás és a spektrális mérőeszközök lehetőségeit. A tárgyról alkotott „hyperkép” minden egyes pixelének spektrumát megadja a NIR tartományban. Alkalmas inhomogén felületű élelmiszerek és nyersanyagok spektrális eltérésekben jelentkező fizikai és beltartalmi tulajdonságainak, azok eloszlásának becslésére, mérésére, a változások követésére. 

Bioetanol előállító félüzemi berendezés

 • Elérhetősége: MATE Biomérnök és Erjedésipari Technológia Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 45.
 • Kapcsolattartója: Dr. Kiss Zsuzsanna, Kiss.Zsuzsanna@uni-mate.hu +36-1-305-7039

A fermentációs állomáson megvalósítható a keményítő biokonverzió első két lépése (elfolyósítás – cukrosítás), majd a termelt szénhidrátforráson élesztő segítségével az alkoholos erjedés folyamata. A technológiai lépések megvalósítása során tanulmányozni lehet az ipari enzimkészítmények biokatalítikus folyamatait, a termékképződés kinetikai sajátosságait. A berendezés mind manuális, mind számítógépes vezérléssel szabályozható, és egyidőben 25 l keményítő szuszpenzió biodegradációjára alkalmas. Valamennyi tartályban zajló folyamat mintavételezéssel és online analitikával nyomonkövethető. A félüzemi állomás bármilyen alapanyagból származó keményítő és egyéb poliszacharid feldolgozására alkalmas.

Membránszeparációs kutatólaboratórium

 • Elérhetősége: MATE Élelmiszeripari Műveletek és Folyamattervezés Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44.
 • Kapcsolattartója: Dr. Koris András, Koris.Andras@uni-mate.hu +36-1-305-7233

A kutatóhelyen különböző méretű, típusú, gyártmányú és műveleti tartományban működő laboratóriumi és félüzemi méretű membránszűrő berendezések vannak. A berendezések a szűrési tartománynak megfelelő nyomástartományban (1 – 70 bar), áramlási tartományban, illetve 20 – 80 °C hőmérséklettartományban működtethetőek. Megvalósítható műveletek: mikroszűrés (MF), ultraszűrés (UF), nanoszűrés (NF), fordított ozmózis (RO), membrán-, és ozmotikus desztilláció (MD és OD), pervaporáció (P), membránemulzifikálás (ME). Membránmodulok: lap-, csöves-, spiráltekercs és kapillárcsöves. Membránok anyagai: polipropilén, poliszulfon, poliamid, kerámia különböző pórusmérettel és sóvisszatartással. A folyamatok modellezéséhez segítséget nyújtó részecskeméret meghatározó berendezéseink is vannak, különböző mérettartományban 10 nm-től 1 mm-ig.

Élelmiszeranalitikai laboratóriumi eszközpark

 • Elérhetősége: MATE Élelmiszerkémia és Analitika Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29-33. | SZIE Élelmiszerkémiai és Táplálkozástudományi Tanszék, 1118 Budapest, Somlói út 14-16. mfszt.
 • Kapcsolattartója: Dr. Abrankó László Abranko.Laszlo@uni-mate.hu +36-1-305-7164 | Simonné Dr. Sarkadi Livia, Simonne.Sarkadi.Livia@uni-mate.hu +36-1-305-7204

Agilent 6890 típusú gázkromatográf és 5975 C MSD típusú tömegspektrométer – csatolt rendszer; Perkin Elmer OPTIMA 8000 ICP-OES, Induktív csatolású plazma - optikai emissziós spektrométer; Bruker MPA FT NIR/NIT készülék; Gerhardt féle Kjeldahl automata roncsoló és Vapodest vízgőzdesztilláló készülék; Photochem antioxidáns mérő; Agilent 6530 HPLC - ESI-QTOF-MS, csatolt folyadékkromatográfiai - szerves tömegspektrometriai berendezés; Applied Biosystem QTRAP3200 HPLC - ESI-QQQ-MS, csatolt folyadékkromatográfiai - szerves tömegspektrometriai berendezés; Agilent 7500cs HPLC - ICP-MS, csatolt folyadékkromatográfiai - szervetlen tömegspektrometriai berendezés; Agilent 1200 HPLC – VWD UV/VIS, analitikai + félpreparatív folyadékkromatográfiai berendezés; CEM Mars-5 mikrohullámú roncsoló, szervetlen komponensek vizsgálatánál használható mintaelőkészítő berendezés; GBC 903 atomabszorpciós spektrofotométer; INGOS AAA400 aminosav analizátor; VG Trio-2 gázkromatográf-tömegspektrométer rendszer.

Élelmiszer-mikrobiológiai PCR és gyorsmódszeres laboratórium

 • Elérhetősége: Élelmiszer-mikrobiológia,-higiénia és -biztonság Tanszék, 1118 Budapest, Somlói út 14-16.
 • Kapcsolattartója: Dr. Belák Ágnes, Belak.Agnes@uni-mate.hu +36-1-305-7360

Hagyományos és real-time PCR technikával: (1) biotechnológiai és élelmiszeripari erjedési folyamatokban részt vevő baktériumok, élesztő- és fonalasgombák vizsgálata, (2) romlást okozó és élelmiszer eredetű patogén baktériumok és gombák vizsgálata. A polimeráz láncreakció (PCR) denaturáló gradiens gélelektroforézissel (DGGE-vel) való kombinálásával a mikroba közösségek tenyésztéstől független vizsgálhatók, ezáltal akár az élő, de nem tenyészthető mikrobák is detektálhatók. Az élelmiszerekben található mikrobák kimutatása gyors, automatizált módszerekkel: RABIT (Rapid Automated Bacterial Impedance Technique, Don Whitley) berendezéssel pl. élelmiszerek, kozmetikumok vizsgálata, sterilitás ellenőrzése, antimikrobás anyagok gátló hatásának kimutatása; a redoxpotenciál változás mérésén alapuló Micro Tester berendezés (Micro Test Kft.) pl. vízben található mikrobák gyors kimutatására. Az ATP biolumineszcenciás Uni-lite xcel Luminometer (3M/Biotrace) főként felületek tisztaságának vizsgálatára használható.

Gabona- és növényolajkutatási technológiai eszközpark

 • Elérhetősége: MATE Gabona- és Iparinövény Technológiai Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 35-43.
 • Kapcsolattartója: Badakné Dr. Kerti Katalin, Badakne.Kerti.Katalin@uni-mate.hu +36-1-305-7355

Margarinkristályosító élelmiszeripari emulziók előállítására. Kapartfalú hőcserélő, tüskés keverős henger, pihentető egység. Kisüzemi körülmények között margarinok, töltelékkrémek, spreadek és olajemulziók előállítása. A technológiai paraméterek változtatásának hatása kis mintánál is nyomonkövethető. Lisztek/őrlemények vízfelvevő-képessége mérése: farinográf és valorigráf. A lisztből és vízből dagasztott tészta konzisztenciáját mérjük és regisztráljuk a dagasztás és ellágyulás időtartama alatt. A dagasztási görbe lefutásából a liszt minőségére lehet következtetni. A farinográf több nemzeti és nemzetközi lisztminősítő szabvány része. A Rancimat: olajok és zsírok oxidációs stabilitásának vizsgálata. A reakciótartály hevítésével és levegő átbuborékoltatással felgyorsítjuk az oxidációs folyamatokat. Az indukciós időből a különböző zsiradékok eltarthatóságára lehet következtetni. Magas zsiradéktartalmú élelmiszerek avasodásának vizsgálata, antioxidánsok hatásvizsgálata. Szilárd zsírtartalom meghatározása: NMR.