Szak- és diplomadolgozat

A szakdolgozat és diplomadolgozat témaválasztás a NEPTUN TR-en keresztül történik.
A hallgatók választhatnak témát az intézetek által a szakra, képzési helyre és munkarendre kiajánlott témák közül, de lehetőségük van egyedi téma választására is.
Az intézet által ajánlott témák az Oktatási Igazgatóság honlapján kerülnek kihirdetésre és a NEPTUN TR-ben is szerepelnek választható témaként:
Szakdolgozat témaválasztás - MATE Oktatási Igazgatóság - MATE (uni-mate.hu)
Az intézet által meghirdetett további témák az alábbi táblázatban láthatók. Ezen témák választásakor jelentkezésüket „egyedi téma” jelentkezésként tudják jelezni.
TÁBLÁZAT
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a témaválasztási kérelem beadása előtt mindenféleképpen egyeztessenek a kiválasztott konzulenssel!
Szak- és diplomamunka készítéssel és beadással kapcsolatos információk:
Szakdolgozat, diplomadolgozat - MATE Oktatási Igazgatóság - MATE (uni-mate.hu)