Futó projektek

Kutatói Kiválósági Program (2023)
2023 júniusában elindult a MATE Kutatási Kiválósági Programjának pilot verzója, 100, kiemelkedő kutatási eredményekkel rendelkező oktató részvételével. Az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetból több, mint 10 oktató vesz rész a programban. 
“FOOD Quality in Digital Age” – 2nd study visit and invitation to the networking event!  
We are happy to announce that the 2nd study visit within the project “FOOD Quality in Digital Age” will take place at the Buda Campus of the Hungarian University of Agriculture and Life Sciences in Budapest, Hungary, on 7th – 10th June, 2023. 

TRAINING ON NON-DESTRUCTIVE ANALYTICAL METHODS

As a part of this project, PhD students and researchers from Czech Republic, Poland, Serbia, and Slovakia will travel to Budapest, Hungary for a study visit that will include the 2nd station of the 5-modules training for researchers on digital food quality evaluation methods. The Department of Food Measurement and Process Control in the Institute of Food Science and Technology will provide a module on non-destructive analytical methods for food quality evaluation. The programme of the visit will also include communication & dissemination activities, networking with stakeholders and international researchers and a project meeting (project management). Besides others the professors of the Department of Food Measurement and Process Control have expertise in non-destructive analytical methods for food quality evaluation including near-infrared spectroscopy (NIRS), ultrasonic measurement, acoustic measurement and electronic tongue and electronic nose and applied their knowledge not only in education but in real applications, too. The Department has several ongoing research grants in consortia with industrial partners where these techniques are also applied, using their advantages to provide more accurate and objective characterization of food samples. In addition to, this rapid and non-destructive analytical methods are more sensitive than the human evaluation, therefore, they can provide information about minor changes of quality (e.g. technological defects, adulteration, shelf life problems).
NETWORKING EVENT - INVITATION
As a part of the study visit a networking event will be organized, where the participants will have the opportunity to meet with local/regional academic community and project stakeholders (incl. food producing companies, business associations, etc.). This event will be the side-event of the 5th International Conference on Biosystems and Food Engineering. The conference gathers ca. 70 participants from the field of food engineering, food science and technology. The networking meeting will be a great opportunity to learn about the newest research results, modern food technology and measurement technologies in the food industry, exchange knowledge and establish valuable interpersonal links. Time and place: June 9th, 2023, 15:45 – 17:00 (CET), at Lurdy Conference and Event Center (Könyves Kálmán krt. 12-14, H-1097 Budapest, Hungary). All interested Parties please confirm your participation by e-mail: biro.barbara@uni-mate.hu . 
FIELD TRIP
The participants will visit a couple of industrial partners of the Institute of Food Science and Technology in the frame of stakeholder visits. The profiles of these companies are meat processing and retailing, and the production of various fresh and processed egg products. During the study visit, the Hungarian University of Agriculture and Life Sciences will coordinate the project-related meetings. Our institution will be represented by:
-    Dr. Zoltan Kovacs -  Project Coordinator,
-    Dr. Zoltán Gillay,
-    Ms. Flóra Vitális (PhD candidate),
-    Mr. Mátyás Krisztián Lukács (PhD candidate).
Information (PDF)
Invitation (PDF)

Visegrad Fund - “FOOD Quality in Digital Age”
“FOOD Quality in Digital Age” – this is the title of an international project prepared by Partners from Poland, Serbia, Slovakia, Czech Republic and Hungary which received funding from the International Visegrad Fund. The project starts on February 1st, 2023 and will be implemented for 18 months. The amount of funding granted to this initiative is €61,150.00.
The aim of the project is to facilitate the digital transformation in agriculture in general, and food production in particular, in the V4+ region (Visegrad countries and Serbia), by integrating expertise and experience of five regional Universities – each adept at a certain digital food quality evaluation method – and opening this network to cooperation with local & regional stakeholders. The Project Consortium consists of the University of Life Sciences in Lublin (Poland) – the Consortium Leader, Mendel University in Brno (Czech Republic), University of Belgrade (Serbia), Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia) and the Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Hungary).
The project ensures support for agricultural and food production sectors. This goal will be achieved through accumulation, sharing and showcasing the newest methods of food quality control which, in turn, will help in maintaining precise production, matching the needs of consumers and minimizing food waste.
As a part of this project, a group of PhD students and researchers from Poland, Slovakia, Czech Republic and Serbia will travel to the Hungarian University of Agriculture and Life Sciences in Budapest (Hungary) for a study visit (07 June – 10 June 2023) that will include a training on non-destructive analytical methods for food quality evaluation and a networking event. The person responsible for Hungarian University of Agriculture and Life Sciences’ participation in the project is Dr. Zoltán Kovács from the Department of Food Measurement and Process Control.
Project activities will include joint scientific research, study visits, exchange of knowledge and practical skills and popularization of various digital methods for food quality control. The project foresees participation of researchers, young researchers and PhD students. 
Anyone interested in taking part in the project activities is invited to contact Dr. Zoltán Kovács (kovacs.zoltan.food@uni-mate.hu).

Training opportunity for PhD students: international 5-module training on digital food quality evaluation methods! 
Recruitment of PhD students - announcement (PDF)

GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00048 Tejfehérje alapú, speciális célra szánt élelmiszer és tápszerösszetevők fejlesztése
Tejfehérje izolátumot és koncentrátumot (MPI/MPC) a Sole-Mizo Zrt nagy mennyiségben állít elő, melyeket jelenleg első sorban savanyú tej- és tejkészítmények, sajtkészítmények és a fagylaltgyártása során alkalmaznak. Hasznosításuk egy további lehetősége, hogy nagy fehérjetartalmú összetevőként pl.: sporttáplálkozási célú funkcionális élelmiszeralapanyagként, illetve a klinikai táplálásban alkalmazott speciális gyógyászati célra szánt tápszer fehérjetartalmát jelentő alapanyagként szolgálhat. A projektben ezért célul tűzzük ki olyan MPI/MPC alapú speciális fehérjekeverék előállítását, mely tápértéke meghaladja az ideálisnak tekintett savófehérje biológiai értékét és így jelentősen növelheti az MPC/MPI készítmények speciális felhasználási lehetőségeit. 
Ezt a minőségfokozást egyrészt a jelenleg rendelkezésre álló MPI/MPC termékek emészthetőségét fokozó biotechnológiai előkezelésével, illetve olyan (nem MPI/MPC) fehérjekészítmények adagolásával kívánjuk elérni, melyek az aminosavösszetétel megváltoztatásával javítják a fehérjekeverék tápértékét. A tervezett projekt innovativitását jelzi, hogy a fehérjekomplettálás és biokonverziós eljárásokat egyaránt alkalmazó, kombinált és átfogó megközelítés alapján kívánjuk a tápértéknövelést végrehajtani, melyre a nemzetközi szakirodalomban jelenleg csak elvétve találunk példát. 
Célul tűzzük ki továbbá a fehérjeforrásként tekinthető élelmiszertermékek, fehérjekészítmények, illetve ezeket tartalmazó élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt tápszerek tápértékét a fogyasztók számára könnyen értelmezhető módon bemutató jelölési rendszer és kapcsolódó tanúsító védjegy kidolgozását. E célkitűzést fehérjekészítmények tápértékének minősítésére elterjedt, tudományos evidenciákra épülő, nemzetközileg elfogadott minőségmutatókhoz köthető, minden érdekelt fél számára átlátható és objektív módon minősíthető kritériumrendszer kidolgozásával kívánjuk megvalósítani. A jelölés annak igazolására szolgál, hogy a védjeggyel ellátott termék fehérjetartalmát tekintve tápérték szempontjából “minőségi” terméknek számít.
GINOP-2.2.1-18 (A Szabolcs-Szatmár-Bereg térség gyümölcs termesztési és feldolgozási komplex rendszerének fejlesztése a hatékony és fenntartható gazdasági működtetés érdekében)
Az AGRICOLAE Kft. legfontosabb célkitűzése a projekt megvalósításával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei különleges íz- és zamatvilággal rendelkező, tradicionális gyümölcsökből innovatív, kíméletes tartósítási- és gyártástechnológiával, magas hozzáadott értékű végtermékek előállítása, hazai és külföldi piacokon történő értékesítése, valamint ökoszisztéma-alapú gazdálkodás feltételeinek kidolgozása és térségben való adaptálása. Céljainak megvalósítását a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karával szorosan együttműködve konzorciumi formában az Egyetemen felhalmozott tudást és innovációs készségeket felhasználva valósítja meg. A kutatás-fejlesztési projekt célkitűzéseit a konzorcium három tématerület köré szerveződve kívánja elérni: A „Komplex minőségirányítási rendszer kidolgozása és adaptálása” című témával a megfelelő minőségű és eredetismert alapanyag hatékony előállítása, valamint a termelők szövetségbe való bevonása a cél. A „Technológia fejlesztése a nagy hozzáadott értékű termékek előállítására” tématerület a komplex technológiák kidolgozásával és megvalósításával a szatmári ízekre jellemző, magas hozzáadott értéket képviselő termékek előállítását célozza. A „Szatmári ízek gazdasági értékekre való realizálása” című téma célja pedig a szatmári eredetű gyümölcsökből készült piacképes termékek forgalomba hozása és értékesítési láncuk megszervezése. A projekt eredményeként kezdetben csak hazai, később nemzetközi piacokra is szánt innovatív, piacképes termékek jönnek létre, ilyenek a különböző szatmári eredetű és zamatú, magas hozzáadott értékű gyümölcssaláta termékek, a koktélmeggy és a dobozos bio gyümölcslevek. A prémium minőségű céltermékek előállítása további innovációk végrehajtását követeli meg, amelyek a szántóföldtől az asztalig a teljes élelmiszerláncot felölelik. Ez magában foglalja a modern agrotechnológiai és növényvédelmi eljárások, valamint új szemléletek bevezetését, post-harvest technológiák kidolgozását, a gazdálkodási szemlélet fejlesztését, a termelők felmérését, képzését, tudásanyag megosztását, a "Gyors mérési módszer és protokoll”, a monília detektálás újszerű megoldásának kidolgozását, adatbázis létrehozását a gyümölcsök nyomonkövetésére, valamint védjegyrendszer kidolgozását a térségben termesztett gyümölcsök ill. abból készült termékek igazolására. A piacképes termékek előállításához egyrészt új, innovatív gyártástechnológiák, kíméletes tartósítási technológiák, valamint korszerű csomagolástechnológia kifejlesztése, másrészt céltermék specifikus egyedi eszközfejlesztések szükségesek. A kutatási eredményeknek megfelelően speciális osztályozógép, hőkezelő berendezés és passzírozógép, valamint technológiák kifejlesztése történik. Fenti célokat a konzorcium olyan együttműködésben valósítja meg, melyben az Egyetem laboratóriumi, kísérletes vizsgálatokkal, az alapanyag és a végtermék vizsgálatait végzi, az itt előállt adatoknak, következtetéseknek és fejlesztési javaslatoknak megfelelően az eredmények ipari környezetbe történő optimálását, a gyárthatóság feltételeinek kidolgozását az AGRICOLAE Kft. végzi. A projekt 36 hónap alatt 1,49 Mrd Ft tervezett költséggel, 961,47 MFt támogatásból valósul meg.
GINOP-2.2.1-18-2018-00011 (Élőflórás élelmiszeripari anyagok formázásának, hőkezelésének és továbbításának automatizálása az ipar 4.0 követelményei szerint)
A sütőiparban jelenleg általánosan alkalmazott gyártástechnológia nagymértékben támaszkodik az emberi munkaerőre, bizonyos pontokon a szakmai tudásra. Az egyre növekvő mennyiségi és minőségi piaci igények valamint a munkaerőhiány, szükségessé teszi a gyártási folyamatok minél nagyobb mértékű automatizálását. Olyan gyártósorok kialakítása a legoptimálisabb a fent vázolt helyzetben, amelyeknél az emberi munkára csupán ellenőrző-felügyelő jelleggel van szükség. A fejlesztendő technológia nemcsak a sütőiparban nagy jelentőségű, de mindazon közepes és nagy üzemméretű vállalkozások számára is, akik a jellemző fizikai tulajdonságokkal bíró alapanyagokból dolgoznak fel termékeket, elsősorban viszonylag magas kézi munka igénnyel. 
A gyártási folyamat automatizálásához szervesen kapcsolódnak az anyagtovábbítási rendszerek az előbbiek mellett az automatizált gyártás elengedhetetlen részei a robotok, amelyeknek a tészta formázásában, a kisült termék átválogatásában, és a gyűjtőcsomagolásba rakásnál van szerepük, ezek működését egészítik ki a különböző felismerő rendszerek.
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 (Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával)
Az Állatorvostudományi Egyetem, a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem által alkotott Konzorcium stratégiai célja, hogy mindhárom egyetem növelje kutatói létszámát az utánpótlás biztosításával, valamint ösztönözze a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitást.
A projekt átfogó célja a konzorciumi tagok belső megújulásának támogatása a minőségi tudományosutánpótlás-nevelés érdekében. Olyan feltételek megteremtése a három intézményben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi, illetve közösségi tudományos fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre. A projekt külön foglalkozik ez esélyegyenlőség kérdésével, ezen belül a nők részvételének aktív növelését célzó tudományos népszerűsítő programok kialakításával (részmunkaidős munkahelyek kialakításának feltételei, valamint a gyermekvállalást és a tudományos karrier összehangolását segítő beavatkozások).