Állatitermék és Élelmiszertartósítási Technológia Tanszék

ÉTTI-ÁÉTT

Utolsó frissítés: 2021 november 18.

Bemutatkozás

Tanszékünk a sok évtizedes múltra visszatekintő folyamatos átalakulásának eredményeként jelenleg az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet képzési profiljába tartozó szaktechnológiák közül az állatitermék technológiák (hús- és tejipar) valamint a hűtőipari technológia oktatásának felelőse az alap- (BSc.) és a mesterkepzésben (MSc.). A kutatási tevékenységünk elsősorban az oktatott alapdiszciplinákhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatásokhoz köthető, de a kíméletes élelmiszertartósító eljárok tanulmányozása és a roncsolásmentes vizsgálati módszerek alkalmazhatóságának bővítése is szerepel kutatási céljaink között. Eszköz-, műszer-, könyv- és folyóiratbeszerzéseink valamint tanszéki helyiségeink kialakítása során fő szempontként az oktatási és kutatási feladataink lehető legteljesebb kiszolgálását valamint tudományos eredményeink (publikációk, tudományos diákköri dolgozatok és doktori értekezések) színvonalának folyamatos fejlesztését tartottuk szem előtt. Céljaink elérésében nagy segítséget jelentenek a más szervezeti egységekkel, intézményekkel történő együttműködések, valamint a gazdálkodó szervezetektől kapott támogatások.
A hallgatók megismertetése az élelmiszertechnológiai eljárások összefüggéseivel a hőelvonásos- (élelmiszerek hűtése, fagyasztása), az állati eredetű termék-feldolgozási-, valamint a kíméletes élelmiszer-feldolgozási technológiák (nagy hidrosztatikus nyomás, sous-vide kezelés, MAP csomagolás, aktív ultrahang) területein.

Oktatás

A tanszék részt vesz az élelmiszermérnök alapképzések (BSc) és az élelmiszermérnök mesterképzések (MSc) általános és szakirányú képzésében mind nappali, mind levelező tagozaton, továbbá aktív közreműködője az élelmiszertudományi doktori programnak. Önálló felelőse az Állatitermék-technológiák és minőségügy, valamint a Konzervtechnológia Tanszékkel közösen a Tartósítóipari technológiák és minőségügy B.Sc. szakiránynak. Az élelmiszermérnök mesterképzésben (M.Sc.) az Élelmiszeripari technológia és termékfejlesztés szakirány felelőse.

Kutatás

A tanszéki kutatások célja olyan alapozó, alkalmazott és fejlesztő jellegű kutatások művelése, melyek épülve a saját és a nemzetközi tudományos eredményekre, új, a gyakorlat számára fontos ismeretekhez vezetnek, ezáltal megbízható alapját képezik, mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatásnak.

FŐBB KUTATÁSI IRÁNYOK:

 •  érésbiológiai kutatások hűtve tárolt gyümölcs-és zöldségféléknél
 • növényi és állati eredetű nyersanyagok, késztermékek tárolása szabályozott légtérben és MAP technológiával
 • a minőségmegőrzés prognosztizációja (prediktív mikrobiológia) növényi és állati termékek tartósításánál
 • a fagyasztva tárolási idő hatása a termék táp-és élvezeti értékére
 • a nagy hidrosztatikus nyomás egyedi vagy más stressz-tényezőkkel kombinált alkalmazása hatásvizsgálatokban
 • kombinált tartósítási eljárások a mikrobiológiai biztonság növelésére,
 • új technológiák és módszerek élelmiszeripari termékek versenyképességének növelésére
 • érésbiológiai kísérletek hűtve tárolt gyümölcs és zöldségféléknél;
 • a tárolási körülmények hatásának vizsgálata a húsok minőségére;
 • kombinált tartósítás húskészítmények biztonságos  eltarthatóságának növelésére;
 • sousvide termékek kifejlesztése és az előállítási paraméterek  hatása a termékminőségre
 • a NIR technika gyakorlati alkalmazásának bővítése