Élelmiszerkémia és Analitika Tanszék

Navigációs menü

Oktatási munkánk felöleli a különböző alapképzésben oktatott kémia és analitika tárgyaktól kezdve, a mesterképzés speciális tárgyain át, egészen a doktori képzésben oktatott tárgyakig. 
Az Élelmiszerkémia és -Analitika Tanszék feladatai közé tartozik az élelmiszermérnök és biomérnök alapképzés (BSc) kémiai és analitikai jellegű tárgyainak elméleti és gyakorlati oktatása, illetve meghatározó szerepe van az Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök MSc program analitikai élelmiszerminősítéshez, kockázatelemzéshez és minőségbiztosításhoz kapcsolódó ismeretek oktatásában. 
Emellett részt veszünk a kertészmérnök, szőlész-borász BSc hallgatók kémiai képzésében és meghatározó szerepünk van a Növényorvos MSc programban a növényvédelmi kémia oktatásában. Kurzusaink többsége elérhető angol nyelven is.
A tanszéken folyó kutatások fókuszában az élelmiszerek minőségét, tápértékét és kémiai biztonságát meghatározó összetevők (makro- és mikrotápanyagok, bioaktív összetevők, szennyezők) és kémiai tulajdonságok, mikrostruktúrák jobb megismerése, értékelése, ehhez szükséges módszerek fejlesztése áll. Kutatási infrastruktúránk és képességeink közül kiemelendő a jól felszerelt műszeres analitikai laboratóriumunk, melyben elemanalitikai, tömegspektrometriás, folyadék- és gázkromatográfiás, valamint közeli infravörös spektroszkópiás analitikai rendszerek egyaránt megtalálhatók. Képesek vagyunk továbbá humán emésztési szimulációs modellünk segítségével tápanyagok és szennyezők emésztési sajátságait és hozzáférhetőségét vizsgálni, vagy akár cseppalakvizsgálati eljárásokat alkalmazva, folyadékok felületnedvesítési sajátságait meghatározni. Analitikai és egyéb vizsgálati képességeinkre alapozva képesek vagyunk komplex élelmiszerminőségi problémák (pl.: eredet, kezelések hatásának feltárása) átfogó és részletes tanulmányozására is. Az egykori NAIK ÉKI Analitika Osztályának tanszékbe integrálása szinergista módon járul hozzá, erősíti és egészíti ki az így kibővült tanszék analitikai képességeit, szaktudását, műszerparkját és kapacitásait.